Колектив кафедри

Нефьодова Олена Олександрівна

Завідуючий кафедрою, доктор медичних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації "Формування внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини в пренатальному онтогенезі".

Тема докторської дисертації "Морфогенез ефектів ізольованого впливу ацетату свинцю і його комбінованої дії з цитратами металів на ембріогенез і розвиток серця щурів" (анатомо-експериментальне дослідження). 14.03.01. - Нормальна анатомія

Кошарний Володимир Виталійович

Доктор мед. наук, професор кафедри, відповідальний за навчальний процес з дисципліни "Клінічна анатомія і оперативна хірургія"

Квятковська Тетяна Олександрівна

Доктор мед.наук, професор. Відповідальна за наукову роботу кафедри та роботу наукового студентського гуртка

Тема кандидатської дисертації "Морфологічний і функціональний стан нирок і верхніх сечових шляхів після уретероцистонеостомії"

Тема докторської дисертації "Клініко-експериментальне обгрунтування патогенетичного лікування порушень уродинаміки верхніх сечових шляхів"


Шарапова Олена Миколаївна

канд.мед.наук викладачКушнарьова Катерина Анатоліївна

канд.мед.наук, викладач. Відповідальна за методичну роботу кафедри з дисципліни "Клінічна анатомія і оперативна хірургія"

Кузнецова Ольга Всеволодовна

Канд.біолог.наук, доцент. Відповідальна за навчальний процес з дисципліни "Анатомія людини", секретар кафедральних засідань

Демиденко Юлія Вікторівна

Викладач

Шевченко Інна Володимирівна

Викладач

Козловська Олександра Григоріївна

канд.біолог.наук, доцент, профорг кафедри

Придиус Ірина Олександрівна

Викладач

Задесенец Игорь Петрович

Викладач

Грузд Влада Володимирівна

Викладач

Фролова Ганна Михайлівна

Викладач

Шевченко Олена Олександрівна

Викладач

Мірошниченко Марина Едуардівна

Викладач

Гальперін Олександр Ігорович

Викладач

Мальчугін Роман Костянтинович

Викладач

Рогозна Марина Адольфовна

Старший лаборант

Павлова Маргарита Леонидовна

Лаборант

Стасюк Алла

Лаборант