Колектив кафедри

Нефьодова Олена Олександрівна

Завідуючий кафедрою, доктор медичних наук, професор.

Тема кандидатської дисертації "Формування внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини в пренатальному онтогенезі".

Тема докторської дисертації "Морфогенез ефектів ізольованого впливу ацетату свинцю і його комбінованої дії з цитратами металів на ембріогенез і розвиток серця щурів" (анатомо-експериментальне дослідження). 14.03.01. - Нормальна анатомія

Кошарний Володимир Виталійович

Доктор мед. наук, професор кафедри, відповідальний за навчальний процес з дисципліни "Клінічна анатомія і оперативна хірургія"

Квятковська Тетяна Олександрівна

Доктор мед.наук, професор. Відповідальна за наукову роботу кафедри та роботу наукового студентського гуртка

Тема кандидатської дисертації "Морфологічний і функціональний стан нирок і верхніх сечових шляхів після уретероцистонеостомії"

Тема докторської дисертації "Клініко-експериментальне обгрунтування патогенетичного лікування порушень уродинаміки верхніх сечових шляхів"


Кушнарьова Катерина Анатоліївна

Кандидат мед.наук, доцент кафедри. Відповідальна за методичну роботу кафедри з дисципліни "Клінічна анатомія і оперативна хірургія"

Козловська Олександра Григоріївна

Кандидат біолог.наук, доцент, профорг кафедри

Кузнецова Ольга Всеволодовна

Кандидат біолог.наук, доцент. Відповідальна за навчальний процес з дисципліни "Анатомія людини", секретар кафедральних засідань

Шевченко Інна Володимирівна

Кандидат мед.наук, доцент кафедри


Шарапова Олена Миколаївна

Кандидат мед.наук, викладач


Демиденко Юлія Вікторівна

Викладач

Задесенец Игорь Петрович

Викладач

Придиус Ірина Олександрівна

Викладач

Грузд Владислава Володимирівна

Викладач

Фролова Ганна Михайлівна

Викладач

Шевченко Олена Олександрівна

Викладач

Гальперін Олександр Ігорович

Викладач

Мальчугін Роман Костянтинович

Викладач

Рогозна Марина Адольфовна

Старший лаборант

Павлова Маргарита Леонидовна

Лаборант

Стасюк Алла

Лаборант